Tietosuojaseloste

tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä: Kaakkois-Suomen Hyvinvointi oy (Y: 2867200-1)

Henkilötietojen käsittelijä: DL Software (https://www.dlsoftware.com/tietosuoja/)

Muutos hyvinvointiklubin asiakasrekisteri sijaitsee DL softwaren palvelimella noudattaen suomen lakia sekä henkilötietojen säilyttämiseen ja keräämiseen liittyviä tietosuojaasetuksia. Asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään markkinointiin vain asiakkaan suostumuksella, joka on annettu asiakassopimusta tehtäessä. Asiakas voi lopettaa markkinointiviestinnän pyytämällä sitä sähköpostitse (asiakaspalvelu@muutosklubi.fi)

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille. Asiakas voi erikseen pyytämällä DL softwarelta tarkastaa hänestä säilytettävät tiedot. Asiakkaan pyytäessä tiedot hänen on tunnistauduttava luotettavasti.

HIeronta-asiakkaiden Potilas- ja asiakasrekistereiden säilytyksestä vastaavat palveluntuottajat, jotka tarjoavat hierontaa muutosklubin tiloissa. Koulutettu hieroja on terveydenhuollon ammattilainen ja velvollinen säilyttämään asiakastietoja Valviran antamien ohjeiden mukaisesti.

Kaikkea potilas- ja asiakastietoa käsitellään vain kerättyä tarkoitusta varten tietotuojalain mukaisella tavalla.