Jäsenehdot

JÄSENEHDOT, HYVINVOINTIKLUBI MUUTOS
Näitä sopimusehtoja noudatetaan Hyvinvointiklubi Muutoksen jäsenyyksiin ja tuotteisiin 1.12.2023 alkaen.

1. Hyväksyttyään jäsenehdot Muutoksen asiakkaalla on oikeus kuntosalin ja palveluiden käyttöön alla olevien kuvauksien
mukaisesti. Jäseneksi ei voi liittyä hyväksymättä jäsenehtoja. Liittyminen tapahtuu muutoksen verkkosivujen kautta osoitteessa
muutosklubi.fi

Poikkeavista jäsenyyksistä tai palveluista tehdään erikseen kirjallinen sopimus, jossa nämä jäsenehdot ovat liitteenä.

Hyvinvointiklubin jäsenyyden voi allekirjoittaa vain 18 vuotta täyttänyt. Alle 18 vuotiaiden jäsensopimukset tehdään aina huoltajan
kanssa. Alle 14 vuotiaalla jäsenellä tulee olla kuntosalilla aina mukanaan vastuussa oleva huoltaja tai aikuinen.

2. Jäsenyys ja tuotteet valitaan liittymisen yhteydessä. Sopimus katsotaan tehdyksi molempien osapuolten allekirjoitettuaan
sopimuksen. Verkossa tehty liittyminen katsotaan toteutuneeksi, kun ensimmäinen lasku on toimitettu asiakkaalle tilauksen
mukaan.

Toistaiseksi voimassaoleva jäsenyys. Jäsen voi käyttää kuntosalia vuoden jokaisena päivänä klo 5-23 välisenä aikana.
Sopimuksessa on 30 vuorokauden irtisanomisaika. Mikäli määräaikainen sopimus
jatkuu automaattisesti sopimusajan jälkeen, sopimusta tulkitaan toistaiseksi olevana sopimuksena.

3kk Klubijäsenyys on voimassa kolme (3) kuukautta sopimuksen tekohetkestä. Sopimus jatkuu jäsenyys kolmen (3) kuukauden määräajan täytyttyä toistaiseksi voimassaolevana, ellei sitä ole irtisanottu 30vrk ennen määräaikaisuuden päättymistä. Tuotteen voi maksaa kertamaksuna tai kuukausittain. Sopimusta ei voi peruuttaa. Jäsenyyden jäädyttäminen on mahdollista (kts. jäädyttäminen).

6kk Klubijäsenyys on voimassa kuusi (6) kuukautta sopimuksen tekohetkestä. Sopimus jatkuu jäsenyys kuuden (6) kuukauden määräajan täytyttyä toistaiseksi voimassaolevana, ellei sitä ole irtisanottu 30vrk ennen määräaikaisuuden päättymistä. Tuotteen voi maksaa kertamaksuna tai kuukausittain. Kuukausittain maksettavaa jäsenyyttä ei voi peruuttaa. Jäsenyyden jäädyttäminen on mahdollista (kts. jäädyttäminen)

12kk Klubijäsenyys on voimassa 12 kuukautta sopimuksen tekohetkestä. Sopimus jatkuu jäsenyys 12 kuukauden määräajan täytyttyä toistaiseksi voimassaolevana, ellei sitä ole irtisanottu 30vrk ennen määräaikaisuuden päättymistä. Tuotteen voi maksaa kertamaksuna tai kuukausittain. Kuukausittain maksettavaa jäsenyyttä ei voi peruuttaa. Jäsenyyden jäädyttäminen on mahdollista (kts. jäädyttäminen)

Eläkeläisten ja opiskelijoiden jäsenyydet ovat saman hintaisia. Muutosklubi voi tehdä tapauskohtaisia erikoistarjouksia erikseen pyydettynä ja perusteltuna.

Personal training -sopimukset edellyttävät voimassa olevaa Muutos -hyvinvointiklubin jäsenyyttä. Personal training -sopimus on rinnastettavissa jäsenyystuotteisiin ja jäsenehtoja sovelletaan niihin samalla tavalla, mikäli ne luodaan kuukausimaksu -periaatteella. Personoituja personal training -sopimuksia voidaan tarjota asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kuntosalin käyttöoikeuden (10 -kortti, kertakäynti) ostaneet asiakkaat sitoutuvat noudattamaan hyvinvointiklubin sääntöjä. Ostoa ei palauteta missään tapauksessa eikä käyttöoikeutta voida siirtää. Tuote on voimassa 6 kuukautta ostopäivästä. Kuntosalin säännöt ja etiketti löytyvät osoitteesta muutosklubi.fi

3. Jäsenyyden alkaminen ja voimassaolo. Jäsenyys alkaa sopimuksen tekohetkellä. Verkossa tehdyn asiakkuuden voi peruuttaa
14 vrk kuluessa sopimuksen tekohetkestä, mikäli jäsenyyttä ei ole käytetty. Jäsenyys päättyy jäsentyypin mukaan joko tai
irtisanomisen johdosta, sopimuksen tai käyttökertojen loppuessa.

4. Jäsenyyden irtisanominen tapahuu sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@muutosklubi.fi.
Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on 30 vuorokautta.

Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa kesken määräaikaisen jäsenkauden, paitsi erityistapauksissa kuten kuolema,
invaliditeetti tai muu vakava sairaus. Määräaikaisen sopimuksen voi irtisanoa päättyväksi määräaikaisuuden päättymiseen
viimeistän 30 vrk ennen määräaikaisuuden päättymistä.

5. Jäsenyyden jäädyttäminen on mahdollista sairauden, vamman, raskauden, varusmiespalveluksen tai muualla tapahtuvat
opiskelun tai asumisen vuoksi. Jäsenellä on velvollisuus esittää jäädytettäessä asiasta todistus. Asiakkuudesta jäädytetään vain
kokonaisia kalenterikuukausia. Mikäli jäädytettävä sopimus on määräaikainen, määräaikaisuuden päättyminen siirtyy
jäädytysajan pituuden mukaisesti myöhemmäksi.

6. Jäsenyyden purkaminen voi tapahtua yksipuoleisesti hyvinvointiklubin toimesta, mikäli jäsen oleellisesti rikkoo hyvinvointiklubin
sääntöjä tai aiheuttaa toistuvasti muille asiakkaille häiriötä. Mikäli asiakas laiminlyö maksunsa, oikeus kuntosalin käyttöön
voidaan sulkea. Tämä ei poista asiakkaan maksuvelvollisuutta koskien määräaikaisia jäsenyyksiä tai muita sovittuja laskutuksia.

7. Sopimussakko. Hyvinvointiklubilla on oikeus periä viidenkymmenen (50) euron suuruinen maksu, jos jäsen vakavasti rikkoo
jäsensopimuksen ehtoja. Tämä ei kuitenkaan rajoita oikeutta vaatia täysimääräistä vahingonkorvausta jäsenen mahdollisesti
aiheuttamista vahingoista.

8. Maksutavat
E-lasku on suositeltava laskutustapa. Asiakas vastaa e-laskusopimuksen tekemisestä verkkopankissaan. Mikäli asiakas ei
muodosta e-laskusopimusta, asiakkaalle lähetetään paperilasku, johon lisätään laskutuslisä viisi (5) euroa.

Lasku voidaan tehdä yritysasiakkaalle tai erityistapauksessa asiakkaan tarvitessa laskun kirjanpitoon tai ulkopuoliselle taholle
tositteeksi. Laskutuslisä on 5€

Kortti -maksut tehdään etukäteen ennen laskun muodostumista esim. sopimusta tehtäessä. Kortilla voi myös maksaa tuotteita,
joita ei veloiteta kuukausittain.

Liikuntasetelit/-etu on toimitettava/maksu suoritettava ennen laskun muodostumista tai sopimuksen teon yhteydessä.
Käteismaksu. Otamme vastaan käteismaksuja vain poikkeustapauksissa.

9. Henkilötiedot. Muutos käsittelee jäseniltä saamiaan henkilötietoja, joita se tarvitsee sopimuksen tekemiseen ja jäsenyyden
hallinnoimiseen, Suomen henkilötietolain (523/1999 muutoksineen) mukaisella tavalla. Mikäli jäsen on jäsensopimuksessa
antanut suostumuksensa suoramarkkinointipostin vastaanottamiseen Muutokselta, voi Muutos toimittaa sen omia ja sen
välitettävänä olevia tuotteita ja palveluitaan koskevaa suoramarkkinointipostia jäsenelle. Jäsen voi kuitenkin milloin tahansa
ilmoittaa suostumuksensa rajoittamisesta tai sen peruuttamisesta kirjallisesti ilmaisten.

10. Säännöt on luettavissa verkkosivuilla https://www.muutosklubi.fi/saannot-ja-etiketti/ Hyväksymällä jäsenehdot, asiakas
sitoutuu noudattamaan etikettiä sekä sääntöjä